Střední odborná škola - Obchodní akademie, zdravotnické obory
Class
Teacher
Classroom
Střední odborná škola - Obchodní akademie, zdravotnické obory Podolanová Alena
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:35 - 12:20
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
11
16:35 - 17:20
Mon 12/4
1.AK celá
EK
4.AK FF1
IEP
4.AK FF1
IEP
Suplovací pohotovost Poh
Tue 13/4
4.AK FF2
IEP
4.AK FF2
IEP
4.AK P1
PX
4.AK P1
PX
3.AK celá
EK
SO
SO
Jídelna SOŠ JID
Wed 14/4
3.AK P2
EKcv
3.AK P2
EKcv
3.AK celá
EK
4.AK P2
PX
4.AK P2
PX
Thu 15/4
4.AK FF1
IEP
4.AK FF1
IEP
1.AK celá
EK
3.AK P1
EKcv
3.AK P1
EKcv
Fri 16/4
3.AK celá
EK
1.AK celá
EK
4.AK FF2
IEP
4.AK FF2
IEP
DJ
Suplovací pohotovost Poh
Powered by