Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 24.4.2019
Nepřítomné třídy01234567891011
1.ZAPředPředPřed
2.ZAEXKEXK
2.ZLEXKEXK
3.ZLPředPřed
4.ZAMZMZMZMZMZMZMZMZMZ
Nepřítomní učitelé01234567891011
Bednářová Marta(NE)---------
Höferová Iveta(PD)-....
Hájek Jiří(L)BD
Jirešová Zuzana(MZ)-----..
Orságová Romana(PD)..
Spáčil Jaroslav(PD)..-
Šimoníková Marcela(MZ)-..VEHN-..
Tichopádová Eva(MZ)---HU--
Trávníčková Šárka(MZ)..HF-KAPD-
Vejmolová Alena(JD)....
Voženílková Ivana(L)->>---
Zádrapová Lenka(SEM)-..---HN-..-
Místnosti mimo provoz01234567891011
258AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
316AbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
Adamec Jan1. hododpadáCJ4.ZA
2. hododpadáCJ4.ZA
Alánová Milana7. hodzměna FY1.ZA(209)
Breburdová Vlasta3. hodsupl. (HJ L)CJ1.AK(209)přespočetná hod.
Höferová Iveta2. hodsupl. (TV MZ)PS2.ZL(317)přespočetná hod.
Hanák Pavel3. hodpřesun <<AJ2.ZL(302)z 25.4. 2. hod
3. hododpadáAJ4.ZA
4. hodsupl. (ŠI MZ)AJ1.ZA+(317)za odpadlou
4. hododpadáAJ4.ZA
6. hodsupl. (ZP SEM)AJ2.ZL(270)za odpadlou
Hučíková Jitka4. hodzměna NJ4.AK (P2)(206)
4. hodspojeno (TI MZ)NJ4.AK (P1)(321)
Jirešová Zuzana7. hododpadáOSN4.ZA (OSN1)+
8. hododpadáOSN4.ZA (OSN1)+
Kaňová Olga4. hodsupl. (TV MZ)MA4.ZL(312)přespočetná hod.
Podolanová Alena5. hodbudova EKO
Schweidlerová Monikapřed 4. hod dohled dozor SOŠ 2. patro
Šimoníková Marcela7. hododpadáOSN4.ZA (OSN2)+
8. hododpadáOSN4.ZA (OSN2)+
Vejmolová Alena3. hodsupl. (ŠI MZ)LJ1.ZA+(317)přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
1.AK3. hodCJ(209)suplujeBreburdová Vlasta(HJ)
1.ZA3. hodLJ(317)suplujeVejmolová Alena(ŠI)
4. hodAJ(317)suplujeHanák Pavel(ŠI)
7. hodFY(209)změnaAlánová Milana
3.-5. hod Přednáška, beseda
1.ZL3. hodLJ(317)suplujeVejmolová Alena(ŠI)
4. hodAJ(317)suplujeHanák Pavel(ŠI)
8. hodBIEodpadá(ZP)
2.ZA4.-5. hod exkurze
2.ZL1. hodKPodpadá(TV)
2. hodPS(317)suplujeHöferová Iveta(TV)
3. hodAJ(302)přesun <<Hanák Pavelz 25.4. 2. hod
3. hodMApřesun >>na 25.4. 2. hod
6. hodAJ(270)suplujeHanák Pavel(ZP)
4.-5. hod exkurze
3.AK8. hodKNKNJodpadá(VE)
9. hodKNKNJodpadá(VE)
3.ZL8. hodKNKNJodpadá(VE)
9. hodKNKNJodpadá(VE)
1.-2. hod Přednáška, beseda
4.AK4. hodNJP2(206)změnaHučíková Jitka
4. hodNJP1(321)spojíHučíková Jitka(TI)
8. hodKNKNJodpadá(VE)
9. hodKNKNJodpadá(VE)
4.ZA1.-9. hod MATURITA
4.ZL4. hodMA(312)suplujeKaňová Olga(TV)

3. ZL 1. - 2. VH přednáška, uč. 258, odp. SP 2. ZA a 2. ZL 4. - 5. VH akce Piafa, náměstí, odp. HF a JI 1. ZA 3. - 5. VH přednáška, uč. 316, odp. HF