Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Friday 17. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Crhonková Jitka - - - - SW - - - -
Holzer Miloš - - - - - - -
Lexová Michaela - - - - - - - - -
Tichopádová Eva .. .. HF PS - - - - -
Tonkovičová Monika - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Höferová Iveta
2 přesun << DE 1.AK 312 z 7. hod
3 supl. (TI NV) ON 2.ZL 312 přespočetná hod.
7 přesun >> DE 1.AK na 2. hod
Pospíšilová Lucie
4 spojeno (TI NV) AJ 2.AK (P2) 209
Schweidlerová Monika
5 supl. (CN NE) AJ 3.ZA 316 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.AK
2 DE 312 přesun << HF z 7. hod
2 NJ odpadá (TI)
7 DE přesun >> na 17.1. 2. hod
2.AK
4 AJ P2 209 spojí PS (TI)
2.ZL
3 ON 312 supluje HF (TI)
3.ZA
5 AJ 316 supluje SW (CN)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou