Střední odborná škola - Obchodní akademie, zdravotnické obory
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 2. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alánová Milana - - - - -
Hučíková Jitka BD - .. JE .. .. - - -
Kotíková Barbora - - - HN
Nallerová Barbora -
Tichopádová Eva BD - - JE .. - - .. -
Vejmolová Alena - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AU2 Absc
IN03 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Breburdová Vlasta
1 supl. (HU NV) CJ 2.AK (NJ) 323 přespočetná hod.
1 spojeno (TI IV) CJ 2.AK (RJ) 323
Daníčková Martina
před 7. hod dohled dozor VG 2. patro  
Hanák Pavel
5 budova EKO  
Höferová Iveta
před 3., 6., 8. hod dohled dozor SOŠ 2. patro  
Jelínková Hana
4 supl. (HU NV) EK 1.AK (P1) 303 přespočetná hod.
4 spojeno (TI IV) EK 1.AK (P2) 303
Urbánková Šárka
před 4., 5. hod dohled dozor SOŠ 2. patro  
Změny v rozvrzích tříd
1.AK
4 EK P1 303 supluje JE (HU)
4 EK P2 303 spojí JE (TI)
2.AK
1 CJ NJ 323 supluje BD (HU)
1 CJ RJ 323 spojí BD (TI)
3.AK
5 NJ NJ2 odpadá (HU)
5 Rj RJ odpadá (TI)
6 NJ NJ1 odpadá (HU)
4.AK
8 NJ odpadá (TI)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou