Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Monday 14. 10.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.AK Před
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hájek Jiří - - - - - - - - -
Hučíková Jitka ..
Kaňová Olga SW TV - - HU .. -
Molčanová Lenka BD .. JE KE KE - .. .. -
Orságová Romana - - - - - .. - - -
Šimoníková Marcela - -
Ševčíková Zuzana - - KE - - - - - -
Vejmolová Alena - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Breburdová Vlasta
1 supl. (MO NE) CJ 1.AK 207 přespočetná hod.
před 1. hod dohled dozor SOŠ přízemí  
Hučíková Jitka
7 spojeno (KA SEM) PKO 3.AK (P2) IN04
Jelínková Hana
3 supl. (MO NE) ÚČ 2.AK 209 přespočetná hod.
před 7. hod dohled dozor SOŠ 1. patro  
Kremličková Petra
3 supl. (ŠV L) OS 1.PS 104 přespočetná hod.
4 supl. (MO NE) PS 4.ZL 304 přespočetná hod.
5 budova EKO  
Schweidlerová Monika
2 supl. (KA SEM) AJ 1.AK 317 přespočetná hod.
Trávníčková Šárka
3 supl. (KA SEM) ZP 4.ZL 312 přespočetná hod.
Voženílková Ivana
1 spojeno (KA SEM) MA 3.ZA 206
4 supl. (KA SEM) MA 4.AK 206 dozor
Změny v rozvrzích tříd
1.AK
1 CJ 207 supluje BD (MO)
2 AJ 317 supluje SW (KA)
1.PS
3 OS 104 supluje KE (ŠV)
2.AK
3 ÚČ 209 supluje JE (MO)
7 ST P2 odpadá (MO)
8 ST P2 odpadá (MO)
2.ZA
6 MA odpadá (OG)
3.AK
7 PKO P2 IN04 spojí HU (KA)
8. les.Přednáška, beseda
3.ZA
1 MA 206 spojí (KA)
4.AK
4 MA 206 supluje (KA)
4.ZL
3 ZP 312 supluje TV (KA)
4 PS 304 supluje KE (MO)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou