Střední odborná škola - Obchodní akademie, zdravotnické obory
v

Změny v rozvrhu Tuesday 27. 10.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.AK Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
1.PS Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
2.AK Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
2.PS Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
3.AK Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
3.ZA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
3.ZL Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
4.AK Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
4.ZA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
4.ZL Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alánová Milana - - - .. - - - - -
Balátová Mária - - - - - - .... - -
Breburdová Vlasta - - - - - - - - -
Bednářová Marta - - - - - - .. .. -
Blažová Eva - - .. - - - - - -
Daníčková Martina .. .. .. .. - .. .. - - -
Grmelová Kateřina .. .. - - - - .. .. -
Höferová Iveta - - .. .... .... - - .. ..
Hanák Pavel - - .. - - - .. .. -
Holzer Miloš - - - - .. .. - - -
Hučíková Jitka .... .. .. - - .. .. .. -
Jelínková Hana .. .. .. - - - - - -
Jirešová Zuzana .. .. .. .. - - - - - -
Kaňová Olga .. .. .. .. .. - .. .. -
Kremličková Petra .. .. .... .... - - - - -
Kolčářová Jana - - .... .. - - - - -
Kupková Gabriela - - - - - - - - -
Kudlička Petr - .. - - - - - - -
Molčanová Lenka .. .... - .. .. - .. .. -
Nallerová Barbora - .. .. - - .... - - -
Orságová Romana - - - - - .. - - -
Orálková Lucie - - - - - - - - -
Podolanová Alena .. .. .. .. .. .... - - -
Pitáková Veronika - - - .. - - - .. ..
Řezníčková Jana .. .. - - .. - - - -
Schweidlerová Monika .. - .. .. .. - .. .. -
Šimoníková Marcela - .... - .. - .. .. .. -
Šustek Zdeněk - - - - - - .. .. -
Tichopádová Eva .. .. - - .. .. - - -
Trávníčková Šárka .. .. - .. .. .... - - -
Vejmolová Alena .. .. - - - - - - -
Vybíralová Iva - - - - - - .... - -
Voženílková Ivana - - - .. - - - - -
Wetterová Danuše - .... - - - - - - -
Zourková Renata .. .. - - - - - - -
Zádrapová Lenka .. .. - .. - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Crhonková Jitka
7 odpadá SAJ 4.ZA (SA43)
8 odpadá SAJ 4.ZA (SA43)
Holubová Renáta
3 odpadá CJ 1.PS
5 odpadá CJ 1.AK
Hanzelka Filip
4 odpadá AJ 3.AK (P1)
Změny v rozvrzích tříd
1.AK
1. - 9. les. Prázdniny
1.PS
1. - 9. les. Prázdniny
2.AK
1. - 9. les. Prázdniny
2.PS
1. - 9. les. Prázdniny
3.AK
1. - 9. les. Prázdniny
3.ZA
1. - 9. les., 0. les. Prázdniny
3.ZL
1. - 9. les. Prázdniny
4.AK
1. - 9. les. Prázdniny
4.ZA
1. - 9. les. Prázdniny
4.ZL
1. - 9. les. Prázdniny
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou