Střední odborná škola - Obchodní akademie, zdravotnické obory
v
v

Změny v rozvrhu Friday 30. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alánová Milana KA - - - KA - - - -
Bednářová Marta - - - - - - - - -
Grmelová Kateřina - - ZO ZO - - - - -
Holubová Renáta JE ŘE - - .. - - - -
Hučíková Jitka - - KA - -
Jančiová Lenka - .... - - .. .... - - -
Nallerová Barbora -
Šneidr Martin - - - .... - - - - -
Urbánková Šárka - - - - - - - - -
Voženílková Ivana - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AU1 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Holubová Renáta
1. - 9. les.ped. dohled nepřímá PČ
Jančiová Lenka
1. - 9. les.ped. dohled nepřímá PČ
Jelínková Hana
1 supl. (HL PeDN) ÚČ 3.AK 206 přespočetná hod.
Kaňová Olga
1 supl. (AL NE) MA 1.PS 159 přespočetná hod.
4 supl. (HU JD) PKO 4.AK IN03 přespočetná hod.
5 supl. (AL NE) MA 2.PS 258 přespočetná hod.
před 5. hod dohled dozor SOŠ 1. patro  
Řezníčková Jana
2 spojeno (HL PeDN) AJ 3.PS (P2) 317
Zourková Renata
3 spojeno (GR NV) TV 2.AK (Chl) TSO
4 spojeno (GR NV) TV 2.AK (Chl) TSO
Změny v rozvrzích tříd
1.AK
5 HZ odpadá (JN)
1.PS
1 MA 159 supluje KA (AL)
2.AK
3 TV Chl TSO spojí ZO (GR)
4 TV Chl TSO spojí ZO (GR)
2.PS
5 MA 258 supluje KA (AL)
3.AK
1 ÚČ 206 supluje JE (HL)
3.PS
2 AJ P2 317 spojí ŘE (HL)
5 CJ P1 odpadá (HL)
4.AK
4 PKO IN03 supluje KA (HU)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou