Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Monday 17. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.ZA SK SK SK SK SK SK SK SK SK
2.ZL SK SK SK SK SK SK SK SK SK
3.AK SK SK SK SK SK SK SK SK SK
3.ZA PX PX PX PX PX PX PX StuV StuV StuV
4.AK StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV
4.ZA StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV
4.ZL StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV StuV
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bednářová Marta - - - - - - - - -
Grmelová Kateřina - - - - - - - - -
Höferová Iveta - - - - - - - - -
Holzer Miloš - .. - - - - - - -
Hýžová Drahomíra - - - - PD AL - KA KA
Jirešová Zuzana - - -
Jančiová Lenka - - - - .. .. - - -
Kremličková Petra - - - -
Klement Petr - - - - - - - .. -
Kraváčková Libuše .. .. - - - - - - -
Klimešová Alena - - - - - - - - -
Nedomová Petra - - - - - - - - -
Spáčil Jaroslav .. .. .. .. PD AL - - -
Tichopádová Eva - - BD HU - KA PD .. -
Trávníčková Šárka - - .. .. .. .. - .. ..
Zádrapová Lenka - - KA - - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
217 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Adamec Jan
1 odpadá CJ 4.ZL
2 změna CJ 3.ZA+
3 odpadá CJ 4.ZA
4 změna CJ 1.ZA 301
Alánová Milana
6 supl. (HÝ NE) FY 1.AK (P1) 258 za odpadlou
6 spojeno (SP D) FY 1.AK (P2) 258
Balátová Mária
5 změna MA 3.ZA+
Breburdová Vlasta
2 odpadá CJ 4.AK
3 supl. (TI PD) CJ 1.ZL 312 za odpadlou
3 odpadá CJ 3.AK
Hanák Pavel
1 změna AJ 3.ZA+
4 odpadá AJ 4.ZA
6 změna SAJ 4.ZA (SAJ1)+
7 změna SAJ 4.ZA (SAJ1)+
před 6. hod dohled dozor SOŠ 2. patro  
Hučíková Jitka
4 změna NJ 1.AK (P1) 209
4 spojeno (TI PD) NJ 1.AK (P2) 209
před 4. hod dohled dozor SOŠ 2. patro  
Jelínková Hana
1 odpadá ÚČ 4.AK (P2)
2 odpadá DA 3.AK
3 odpadá ÚČ 4.AK (P1)
4 odpadá ÚČ 3.AK
5 změna ÚČ 2.AK 206
Kaňová Olga
3 supl. (ZP NE) ZBIE 1.AK 209 za odpadlou
3 odpadá MA 4.ZL
4 odpadá MA 4.AK
6 supl. (TI PD) MA 2.AK 207 za odpadlou
6 změna SM 4.ZL (SM)+
7 změna SM 4.ZL (SM)+
8 spojeno (HÝ NE) PKO 1.AK (P2) IN04
9 spojeno (HÝ NE) PKO 1.AK (P2) IN04
před 6., 7. hod dohled dozor SOŠ 1. patro  
Kremličková Petra
7 odpadá OSN 3.ZA
8 odpadá OSN 3.ZA
Kolčářová Jana
1 odpadá CJ 2.ZA
Molčanová Lenka
2 odpadá EK 2.ZA
3 odpadá CHE 2.ZL
před 5. hod dohled dozor SOŠ přízemí  
před 7. hod dohled dozor SOŠ před jídelnou  
Podolanová Alena
1 odpadá IEP 4.AK (P1)
3 odpadá IEP 4.AK (P2)
5 supl. (HÝ NE) EK 1.AK (P1) 316 za odpadlou
5 spojeno (SP D) EK 1.AK (P2) 316
5 odpadá EKcv 3.AK
6 odpadá EKcv 3.AK
7 budova EKO  
Schweidlerová Monika
1 odpadá AJ 3.AK
4 odpadá AJ 4.ZL
6 změna SAJ 4.AK (SAJ2)+
7 změna SAJ 4.AK (SAJ2)+
před 5. hod dohled dozor SOŠ 2. patro  
Voženílková Ivana
4 odpadá MA 2.ZL
Změny v rozvrzích tříd
1.AK
3 ZBIE 209 supluje KA (ZP)
4 NJ P1 209 změna HU
4 NJ P2 209 spojí HU (TI)
5 EK P1 316 supluje PD (HÝ)
5 EK P2 316 spojí PD (SP)
6 FY P1 258 supluje AL (HÝ)
6 FY P2 258 spojí AL (SP)
8 PKO P2 IN04 spojí KA (HÝ)
9 PKO P2 IN04 spojí KA (HÝ)
1.ZA
4 CJ 301 změna AC
8 BIE odpadá (KL)
1.ZL
3 CJ 312 supluje BD (TI)
2.AK
5 ÚČ 206 změna JE
6 MA 207 supluje KA (TI)
2.ZA
1.-9. hod Sportovní kurz
2.ZL
1.-9. hod Sportovní kurz
3.AK
1.-9. hod Sportovní kurz
3.ZA
0.-6. hod PRAXE
7.-9. hod Studijní volno
4.AK
1.-9. hod Studijní volno
4.ZA
1.-9. hod Studijní volno
4.ZL
1.-9. hod Studijní volno
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou