Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Friday 3. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou