Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Wednesday 24. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.ZA Před Před Před
2.ZA EXK EXK
2.ZL EXK EXK
3.ZL Před Před
4.ZA MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bednářová Marta - - - - - - - - -
Höferová Iveta - .. ..
Hájek Jiří BD
Jirešová Zuzana - - - - - ..
Orságová Romana ..
Spáčil Jaroslav .. -
Šimoníková Marcela - .. VE HN - ..
Tichopádová Eva - - - HU - -
Trávníčková Šárka .. HF - KA PD -
Vejmolová Alena .. ..
Voženílková Ivana - >> - - -
Zádrapová Lenka - .. - - - HN - .. -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
258 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
316 Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Adamec Jan
1 odpadá CJ 4.ZA
2 odpadá CJ 4.ZA
Alánová Milana
7 změna FY 1.ZA 209
Breburdová Vlasta
3 supl. (HJ L) CJ 1.AK 209 přespočetná hod.
Höferová Iveta
2 supl. (TV MZ) PS 2.ZL 317 přespočetná hod.
Hanák Pavel
3 přesun << AJ 2.ZL 302 z 25.4. 2. hod
3 odpadá AJ 4.ZA
4 supl. (ŠI MZ) AJ 1.ZA+ 317 za odpadlou
4 odpadá AJ 4.ZA
6 supl. (ZP SEM) AJ 2.ZL 270 za odpadlou
Hučíková Jitka
4 změna NJ 4.AK (P2) 206
4 spojeno (TI MZ) NJ 4.AK (P1) 321
Jirešová Zuzana
7 změna OSN 4.ZA (OSN1)+
8 změna OSN 4.ZA (OSN1)+
Kaňová Olga
4 supl. (TV MZ) MA 4.ZL 312 přespočetná hod.
Podolanová Alena
5 budova EKO  
Schweidlerová Monika
před 4. hod dohled dozor SOŠ 2. patro  
Šimoníková Marcela
7 změna OSN 4.ZA (OSN2)+
8 změna OSN 4.ZA (OSN2)+
Vejmolová Alena
3 supl. (ŠI MZ) LJ 1.ZA+ 317 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.AK
3 CJ 209 supluje BD (HJ)
1.ZA
3 LJ 317 supluje VE (ŠI)
4 AJ 317 supluje HN (ŠI)
7 FY 209 změna AL
3.-5. hod Přednáška, beseda
1.ZL
3 LJ 317 supluje VE (ŠI)
4 AJ 317 supluje HN (ŠI)
8 BIE odpadá (ZP)
2.ZA
4.-5. hod exkurze
2.ZL
1 KP odpadá (TV)
2 PS 317 supluje HF (TV)
3 AJ 302 přesun << HN z 25.4. 2. hod
3 MA přesun >> na 25.4. 2. hod
6 AJ 270 supluje HN (ZP)
4.-5. hod exkurze
3.AK
8 KN KNJ odpadá (VE)
9 KN KNJ odpadá (VE)
3.ZL
8 KN KNJ odpadá (VE)
9 KN KNJ odpadá (VE)
1.-2. hod Přednáška, beseda
4.AK
4 NJ P2 206 změna HU
4 NJ P1 321 spojí HU (TI)
8 KN KNJ odpadá (VE)
9 KN KNJ odpadá (VE)
4.ZA
1.-9. hod MATURITA
4.ZL
4 MA 312 supluje KA (TV)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

3. ZL 1. - 2. VH přednáška, uč. 258, odp. SP
2. ZA a 2. ZL 4. - 5. VH akce Piafa, náměstí, odp. HF a JI
1. ZA 3. - 5. VH přednáška, uč. 316, odp. HF