Střední odborná škola - Obchodní akademie, zdravotnické obory
v
v

Změny v rozvrhu Friday 1. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alánová Milana .. ..
Hrnčiřík Roman PD .. - KA .. .. - - -
Nallerová Barbora - BD BD BD - - - - -
Šneidr Martin - - - - - - - - -
Vejmolová Alena - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IN03 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Breburdová Vlasta
2 supl. (NL NE) ON 1.AK 257 přespočetná hod.
3 supl. (NL NE) CJ 1.AK 103 přespočetná hod.
4 supl. (NL NE) CJ 1.PS 317 přespočetná hod.
Hučíková Jitka
před 6. hod dohled dozor SOŠ 1. patro  
Jelínková Hana
5 navíc DA 3.AK IN04 přespočetná hod.
6 Jídelna SOŠ  
Kaňová Olga
4 supl. (HČ NE) MA 1.AK 103 přespočetná hod.
před 1. hod dohled dozor SOŠ přízemí  
Podolanová Alena
1 supl. (HČ NE) FI 2.AK 209 přespočetná hod.
Šimoníková Marcela
6 navíc OS 2.PS (OSN3) 306 do úvazku
8 odpadá OS 2.PS (OSN3) zrušeno
Voženílková Ivana
před 7. hod dohled dozor SOŠ 1. patro  
Změny v rozvrzích tříd
1.AK
2 ON 257 supluje BD (NL)
3 CJ 103 supluje BD (NL)
4 MA 103 supluje KA (HČ)
1.PS
4 CJ 317 supluje BD (NL)
2.AK
1 FI 209 supluje PD (HČ)
2.PS
5 MA odpadá (AL)
6 OS OSN3 306 navíc ŠI
8 OS OSN3 odpadá (ŠI)
3.AK
5 DA IN04 navíc JE
5 DA P2 odpadá (HČ)
6 DA P1 odpadá (HČ)
3.PS
6 MA odpadá (AL)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

DA 3. AK, supl. JE: výuka spojena do 5. VH, 6. VH odpadá